Læringsmål

  • En kort innføring i klassifikasjon av periodontale sykdommer
  • Få forståelse av sammenhengen mellom periodontal helse og allmennhelse
  • Få kunnskap om vurderinger som ligger til grunn for ulike behandlingsvalg

Dato: 26. april 2019

Tidspunkt: 1130-1530

Sted: TkØs lokaler, Sørkedalsveien 10A, 0369 Oslo

Kursavgift: 1 000 kr. pr. deltaker

 

Program

11:30 – 12:00    Omvisning og enkel bevertning

12:00 – 12:15    Hva er TkØ? Kort innføring med Maziar Shabestari

12:15 – 13:00    Klassifikasjon av periodontale sykdommer

13:15 – 14:00    Sammenhengen mellom periodontitt og systemisk helse

14:15 – 14:30    Kaffe/te/frukt

14:30 – 15:00    Kasuspresentasjon og diskusjon

15:00 – 15:30    Diskusjon og skriftlig evaluering


Kurset vil gi 3 timer i NTFs etterutdanningssystem.