Klinisk akademisk gruppe (KAG) for oral helse arrangerte seminar med et tverrfaglig program hvor Siri holdt innlegget «Karies - status og trender i Trøndelag». Andre temaer på programmet var odontologiske perspektiver på fedme og fedmekirurgi, brukeretterlevelse, T-TBIT: Tjenesteinnovasjon for trygge barn i tannbehandling, periodontitt og systemisk sykdom, og behandling av pasienter med ­atypiske ansiktssmerter. En tidligere TOO pasient delte også sine erfaringer fra behandlingen ved TkMidt.

Hva er KAG? Fagmiljøene ved St. Olavs hospital, NTNU, Kompetansesenteret Tannhelse Midt og Den offentlige tannhelsetjenesten i Trøndelag har gått sammen om å etablere KAG for oral helse. Formålet er å tilby gode betingelser for forskning og fagutvikling med en felles tverrfaglig tilnærming til oral helse. 

TkMidt arrangerte også ph.d.-seminar for stipendiater som arbeider med oral helse og HUNT4. I tillegg til at stipendiatene presenterte sine prosjekter, orienterte Håvard Skjellegrind, førsteamanuensis NTNU om HUNT4 og HUNT5. Kristian Onarheim, ass. fagdirektør Helse Midt-Norge RHF, deltar i Tannhelseutvalget og informerte om utvalgets mandat og arbeid.

Oppsummering av KAG-samling (ekstern side)

Tekst: Siri Christine Rødseth, ph.d.-stipendiat TkØ