Læringsmål

Alle aktører som utfører dekontaminering påtar seg et viktig ansvar. Helsepersonell loven viser til at helsepersonell skal utøve sitt arbeid i samsvar med de krav til faglig forsvarlighet som kan forventes ut fra arbeidets karakter. Kunnskapen om smittestoffer og deres motstandskraft samt kompleksiteten på det medisinske utstyret stiller stadig økte krav til kompetansen om, og kvaliteten på dekontamineringen.

Kursets gir deltakerne grunnleggende kunnskaper og et godt utgangspunkt for å kunne vurdere om dekontamineringen på egen arbeidsplass er tilfredsstillende eller trenger forbedringer.

Vær oppmerksom på at påmeldte kursdeltakere vil få tilsendt noe skriftlig informasjon som den enkelte bør se på i forkant av kurset. Dette vil bli sendt ut etter påmeldingsfrist, som er 13. november

Praktisk informasjon

Dato: Torsdag 19. november 2020

Tidspunkt: 12:30-15:00

Sted: Microsoft Teams. Du vil få tilsendt lenke til kurset nærmere kursdato.

Pris: 400 kr pr deltaker

Påmeldingsfrist: Fredag 13. november 2020