Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

TkØs oppgaver

| Oppdatert 06. mars 2024

TkØs oppgaver er spesialistbehandling, tilrettelagt tannhelsetilbud-TOO, kompetanseheving, forskning og fagutvikling. 

Spesialistbehandling

TkØs klinikk har spesialister innen pedodonti, periodonti, protetikk, endodonti, radiologi, oral kirurgi og oral medisin og har tilrettelagt tannhelsetilbud til personer som har blitt utsatt for tortur, overgrep eller har odontofobi (TOO-tilbud). TkØ tilbyr også behandling i narkose. 

Tannlege eller annet autorisert helsepersonell kan henvise til TkØ.

TkØs spesialister jobber tverrfaglig. De har også en rådgivende funksjon for tannhelsepersonell i sin region; det innebærer at tjenesten kan ta kontakt for veiledning ved pasientkasus og/eller hospitere ved TkØ.

Klinikksjef: Jon Sudbø

Gå til spesialistbehandling

 

Tilrettelagt tannhelsetilbud - TOO

TkØ tilbyr tilrettelagt tannhelsebehandling (TOO-tilbud) for personer som har vært utsatt for tortur, overgrep/vold eller har en sterk grad av tannbehandlingsangst (odontofobi).

TOO-tilbudet er først og fremst angstbehandling. Målet er å mestre tannbehandlingssituasjonen. 

Gå til TOO-tilbudet 

 

Kompetanseheving

TkØ har som mål å tilby tannhelsetjenesten gode og varierte opplæringstiltak, som bidrar til økt kompetanse og mest mulig læring.

Arbeidet med kompetanseheving for tannhelsepersonell er forankret i TkØs strategi 2023-26. På bakgrunn av mandatet har TkØ nedsatt arbeidsgruppen TkØ-kompetanse. 

TkØ-kompetanse består av representanter ved TkØ og fra tannhelsetjenesten ved fylkeskommunene i Innlandet og i Viken. Arbeidsgruppen identifiserer hvilke behov tannhelsetjenesten har for kompetanseheving, og foreslår deretter aktuelle opplæringstiltak. Tiltakene vil derfor variere over tid. 

I dag tilbyr TkØ flere kompetansehevende tiltak, blant annet e-læringskurs, praktisk-klinisk- kurs, forskningsrettede kurs, gruppekurs og informasjonsfilmer. TkØ arrangerer også seminarer og workshops. Flere av kursene er godkjente som etterutdanningstimer hos Norges tannlegeforening (NTF).

Tannhelsepersonell kan hospitere ved TkØ. Spesialistene ved TkØ er også tilgjengelige på telefon og e-post for medarbeidere som ønsker å diskutere kliniske problemstillinger. 

Gå til kompetanseheving 

 

Forskning

Forskningsavdelingen består av forskere, ph.d.-stipendiater, forskningskoordinator og prosjektmedarbeidere. En viktig forutsetning i TkØs forskningsvirksomhet er deltakelse fra tannhelsetjenesten i regionen. I praksis innebærer det blant annet at fylkeskommunene involverer seg i temaer til forskningsprosjekter. Fylkeskommunene deltar også prosjekter og bidrar med for eksempel datainnsamling. 

Tannlegespesialister ved TkØ får også anledning til å drive med forskning ved TkØs forskningsavdeling.

Forskningsleder: Vibeke Ansteinsson

Gå til forskning ved TkØ

Del artikkelen