Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
Pågående prosjekt

Tannhelse blant voksne i Midt-Norge (HUNT4 studien): forekomst, utvikling over tid og risikoindikatorer

| Oppdatert 29. februar 2024

Om prosjektet
Prosjektet vil benytte data fra Helseundersøkelsen i Trøndelag 2017-2019 (HUNT4), hvor det er samlet tannhelsedata fra om lag 5 000 personer. Tannhelsen hos voksne har tidligere blitt kartlagt i Trøndelagsundersøkelsen gjennomført i 1973, 1983, 1994 og 2006. Disse studiene gjør at vi kan se på utvikling i tannhelse over tid.

Tidligere undersøkelser har vist en bedring av tannhelsen hos voksne i Norge, som i hovedsak kan forklares av generelt bedre levekår. Er det fortsatt bedring i tannhelse for alle?

Resultater fra prosjektet vil bringe ny kunnskap om tannhelse blant voksne i Norge og vil kunne bidra til planlegging og beslutninger med hensyn til framtidens tannhelsetjenester, utdanning og politikk.

Formål
Målet med denne studien er å kartlegge tannstatus, karies- og behandlingserfaring, blant voksne i Trøndelag, samt identifisere risikofaktorer for tannsykdom som er knyttet til tannhelse i de forskjellige aldersgruppene.

For mer informasjon om datainnsamlingen, se "Kartlegging av tannhelse i helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag, HUNT4" (avsluttet prosjekt)

Prosjekteier
TkØ

Ph.d. stipendiat
Siri Christine Rødseth

Veiledere: 

  • Rasa Skudutyte-Rysstad, hovedveileder, TkØ
  • Espen Bjertness, biveileder, Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo (UiO)
  • Hedda Høvik, biveileder, Kompetansesenteret Tannhelse Midt (TkMidt)

Samarbeidspartnere
Annemarie Schuller, University of Groningen, Nederland

Prosjektperiode
2020-2024


 

Del artikkelen