Kurs i smittevern: Modul 4. Forberedelse til kirurgi. Aspetikk.

Dette er en av fire moduler i kurs om smittevern.

De øvrige modulene er
• Modul 1. Modul Smittespredning.
• Modul 2. Basale smittevernrutiner
• Modul 3. Dekontaminering

Modulene er uavhengige av hverandre, men for optimal læring anbefaler vi å ta alle modulene.

Modulene inneholder teori presentert på ulike måter, for eksempel gjennom film og foredrag. I tillegg er det lagt opp til varierte arbeidsmetoder der kursdeltakerne selv må jobbe med fagstoffet gjennom blant annet gruppeoppgaver og konkret ferdighetstrening. Selve gjennomføringen av modulene styres av klinikkleder med bistand fra TkØ via Teams.
Påmelding gjøres gruppevis/samlet klinikk.
Ta kontakt med seniorrådgiver Merete Berg-Berthinussen for nærmere informasjon.

Tid: tirsdag 12. oktober 12:00
https://www.tkost.no/smittefritt-paa-tannk...