Målet med informasjonsfilmene er å gjøre det enklere for den som har tannbehandlingsvegring til å oppsøke tannlege eller tannpleier og ivareta god oral helse. Instruksjonsvideoene for tannhelsepersonell skal på sin side bidra til at tannleger, tannpleiere og tannhelsesekretærer blir enda tryggere i å tilby og gi traumesensitiv tannbehandling til sine pasienter.

Årsakene til tannbehandlingsangst er mange og én enkelt informasjonsvideo vil ikke være nok til denne pasientgruppa. Aldersspennet er også stort; en 20-åring trenger en annen tilnærming enn en 60-åring. Filmdatabasen vil derfor inneholde ca. 45 filmsnutter, hvor lengden på filmene vil variere mellom 30-120 sekunder. Filmene vil i løpet av høsten 2021 bli tilgjengelig på www.tooinfo.no.

En gruppe bestående av tannleger, tannpleier, tannhelsesekretær, psykolog og psykologspesialister utvikler filmmanuskriptene i samarbeid med prosjektets filmselskap. For å kvalitetssikre innholdet har prosjektet etablert referansegrupper. Her er tannhelsepersonell, psykologer, brukerorganisasjoner, pasienter representert i tillegg til personell som jobber med tilrettelagt tannhelsetilbud til tortur- og overgrepsutsatte og personer med odontofobi (TOO). 


Prosjekteier
Kompetansesenteret Tannhelse Midt (TkMidt)

Prosjektleder
Lena Myran, psykologspesialist, TkMidt

Hovedsamarbeidspartner
Tannhelsetjenestens kompetansesenter Øst (TkØ)
 

Prosjektgruppen

  • TkMidt
  • TkØ
  • Faggruppen TOO
  • Landsforeningen mot seksuelle overgrep (LMSO), avd. Trøndelag
  • Norsk Forening for Odontofobi (NOFOBI)
  • To Sølvmynter (filmselskap)
     

Prosjektperiode
2020-2021

Finansiering
Stiftelsen Dam gjennom Rådet for psykisk helse
 

Artikler
Instruksjonsfilmer om tannbehandlingsangst for tannpleiere Tannstikka nr. 2, 2021 (s. 29-30)
Filmer mot tannbehandlingsangst Tannstikka nr. 5, 2020
Filmer mot tannbehandlingsangst Den Norske Tannlegeforenings Tidende 17.9.2020
Almaas, V. Skal produsere filmer mot tannbehandlingsangst forskning.no 13.8.2020

 

Kontaktperson
Vibeke Almaas, seniorrådgiver TkØ