Kontaktinformasjon

Ta kontakt ved å fylle ut og sende inn skjemaet som ligger på Viken fylkekommunes nettsider.
Henvendelsen vil da bli fulgt opp av TkØs pasientkoordinator, som vil ta kontakt for videre informasjon.

Nedenfor er oversikt over TOO-tilbudet i Viken.

TOO-tilbud Dønski

Besøksadresse: Dønski tannklinikk, Rudsveien 73 ,1346 Gjettum.

TOO-tilbud Fredrikstad

Besøksadresse: Fredrikstad tannklinikk (5. etg.), Storgata 10, 1607 Fredrikstad.

TOO-tilbud Lier

Besøksadresse: Lier tannklinikk, Fosskvartalet 3. etasje, Bruveien 2, 3401 Lier.

TOO-tilbud Lillestrøm

Besøksadresse: Lillestrøm tannklinikk, Romerike helsebygg, Dampsagveien 4, 2000 Lillestrøm.

TOO-tilbud Moss

Besøksadresse: Moss tannklinikk, Bernt Akersgate 17, 1534 Moss.