Som tannhelsepersonell er du avhengig av god tolk for å kunne yte faglige forsvarlige tjenester.

Kvalifiserte tolker finner du i Nasjonalt tolkeregister på Tolkeportalen.

Portalen har også retningslinjer, lovregulering, veiledning for kjøp av tolketjenester og råd ved bruk av kommunikasjon via tolk.