TkMN har inngått en leieavtale for nye lokaler i Trondheim. Kompetansesenteret er fra og med 15. august lokalisert i Klæbuveien 2, og vil ha både St. Olavs Hospital, NTNU og Høyskolen i Sør-Trøndelag (HIST) i sitt nabolag. 

Flere medarbeidere

TkMN skal ikke bare flytte, men også øke staben sin. Viktige oppgaver for senteret er spesialistutdanning, forskning og tverrfaglig rådgiving, og TkMN søker derfor både odontologiske spesialister, forskningsleder og administrativt personell til sin stab. Mer om stillingene finner du her.

 

TkMN eies av fylkeskommunene Møre og Romsdal, Sør- og Nord-Trøndelag. Les mer om TkMN her.