Om prosjektet
Målet var å kartlegge forekomst av diagnostiserte tenner med endodontisk sykdom i Norge, sannsynlig årsak til sykdommen, behandling, kostnadsnivå samt om behandlingen henvises. Prosjektet gjennomførte en anonym spørreskjemaundersøkelse blant tannleger.

Publikasjoner
Poster ESE Biennial congress in Rome, sept. 2011
Endodontisk sykdom hos pasienter som oppsøker allmentannleger i Norge,  Artikkel  i Nor Tannlegeforen Tid. 2013; 123: 254–7