Om prosjektet
Kartlegge kunnskapsnivå på en sjelden diagnose, OFG.

Prosjekteier
TkS

Prosjektleder
Anne Skaare (TkS)

Medarbeider
Ewa A. Sz. Hovden, seniorforsker TkØ

Samarbeidspartner
Det odontologiske fakultet, Universitetet i Oslo (UiO)

Prosjektperiode
2014-2018