Om prosjektet
Kartlegge kunnskapsnivå på en sjelden diagnose, OFG.

Prosjekteier: TkS

Prosjektleder: Anne Skaare (TkS)

Medarbeider: Ewa A. Sz. Hovden, forsker TkØ

Samarbeidspartner: Det odontologiske fakultet, Universitetet i Oslo (UiO)

Prosjektperiode: 2014-2018