Kursholdere

  • Andreas Schmalfuss, spesialist i pedodonti
  • Åshild Nupen, psykologspesialist ved TOO-teamet
  • Alexander Stepanenko, tannlege ved TOO-teamet

Målgruppe: Tannleger, tannpleiere

Læringsmål

  • Gjøre tannhelsepersonell i stand til å kunne oppdage når pasienten lider av sprøyteskrekk
  • Få kjennskap til at det kan være komplekse årsaksfaktorer til at pasienten har sprøyteskrekk
  • Innføring i psykologiske intervensjoner og behandling av sprøyteskrekk
  • Innføring i hvilken behandling og injeksjonsteknikker vi kan tilby barn og voksne i en klinisk hverdag. Hvordan kan moderne teknologier hjelpe for å utføre en dental anestesi?

Praktisk informasjon

Antall timer NTFs etter.utd.: 3

Dato: 4. mars 2020

Tidspunkt: 1000-1400

Sted: TkØs lokaler, Sørkedalsveien 10A, 0369 Oslo

Pris: 1 000 kr. pr. deltaker

Påmeldingsfrist: 12. februar

 

Program

10:00-10:15: Velkommen. Introduksjon til kurset og dagens program (Andreas Schmalfuss)

10.15-11.00: Hvorfor er man redd for å ta sprøyte? (Åshild Nupen)

11.00-11.15: Pause

11.15-12.00: Hvordan jobber tannlegen med tilvenning til sprøyte? (Alexander Stepanenko)

12.00–12.45: Lunsj

12:45-13.30: Hva kan tannlegen teknisk gjøre for å lette ubehaget ved bedøvelse for pasienter? (Andreas Schmalfuss)

13:30-14:00: Diskusjon og avslutning