Målet med arbeidet var å øke kompetansen om prosjektarbeid og forskning på folkehelsearbeid i tannhelsetjenesten og bedre kvaliteten på folkehelseprosjekt og –tiltak. Prosjekt og tiltak skal planlegges og gjennomføres på en måte som gjør at de kan evalueres og formidles slik at resultatene kan deles og brukes til videreutvikling.

Prosjektgruppen fant blant annet at kunnskap om planlegging, gjennomføring, evaluering og vurdering av prosjekt var mangelfull i tannhelsetjenesten. I mange tilfeller var prosjekt og tiltak startet opp fordi en ildsjel ønsket å gjøre noe ekstra i sitt distrikt eller på sin klinikk. Videre så prosjektgruppa at organiseringen ofte var mangelfull med hensyn til mål og målgruppe, og at det var manglende kunnskap om forskjell på prosjekt og tiltak. Prosjektgruppa påpeker også at det ofte er lite samarbeid mellom fylkeskommunene og lite kunnskap om hva som skjer av prosjekt og tiltak i andre fylker.

Det oppfordres til å bruke sjekklisten i nye folkehelseprosjekter i den offentlige tannhelsetjenesten i Norge. På den måten kan fremtidige prosjekter i større grad bidra til en mer systematisk kunnskapsoppbygging.

Les hele rapporten her

Finn sjekklisten her