Den består av to deler:

  •  teoretisk del om smittevernregler etc
  •  test om smittevern.

Hele kurset tar ca. 6-8 minutter å gjennomføre.


Start kurset

Kort om smittevernregler

Test i smittevern

 

Se også Smittefritt på tannklinikk (ekstern nettside)