Alle akutthenvendelser skal gå via telefon og ikke ved direkte oppmøte på tannklinikk.

De fleste pasienter er ikke-smittede, og skal ved akuttbehov for tannhelsehjelp behandles etter vanlige prosedyrer ved sin faste tannklinikk.

Akuttbehandling av mistenkt, sannsynlig eller påvist tilfelle av covid-19

Den offentlige tannhelsetjenesten i Viken har definert to klinikker til å være beredskapsklinikker, (smitteklinikker) og TkØ er en av dem.

Akutt odontologisk behandling av smittede pasienter skal skje ved følgende tannklinikker:

  • Tannhelsetjenestens kompetansesenter Øst (TkØ), tlf. 23 69 39 00.
  • Tune tannklinikk, tlf. 69 11 77 00

Mer informasjon, se Viken fylkeskommune.

Henvisning av smittet pasient for akuttbehandling skal skje gjennom allmenntannlegen, som mottar henvendelsen. Allmenntannlegen tar direkte kontakt med en av beredskapsklinikkene. Det vil i samråd med beredskapsklinikken bli avklart om det er behov for akuttbehandling eller ikke. Beredskapsklinikken overtar videre kontakt og oppfølging av pasienten. Mange akuttilfeller kan behandles medikamentelt. Dette må alltid vurderes.

Bistand ved henvisning?

Dersom det er behov for bistand ved henvisning til TkØ, ta kontakt på

TkØs sentralbord er åpent alle arbeidsdager fra kl 09.00 til 15.00.

Er du allerede pasient hos TkØ og trenger akutthjelp, ta kontakt med TkØs sentralbord 23 69 39 00.