Prosjektet GERONETT arrangerer åpent seminar

GERONETT er et nettverk for forskning og kompetanseutvikling for å bedre den orale helsen hos eldre.

Målet med arrangementet er å skape en møteplass for utveksling av kunnskap og informasjon om pågående relevante forskningsprosjekter.

For mer informasjon om GERONETT; se https://www.geronett.no/

Frist for påmelding: 1. mai.
For påmeldingsskjema, se lenke nedenfor.

: Microsoft Teams
Tid: torsdag 6. mai 08:45
https://www.tkost.no/invitasjon-til-gerone...