TkØ har nå fått mulighet til å delta på disse diskusjonene. TkNN leder møtet som består av fire grupper, som er spredt geografisk. Denne gangen var det to case som ble diskutert, kjevekirurgi og periodonti. 

TkØs klinikkleder Jon Sudbø er glad for at TkØ er med på konferansene.
- Utstyret og det tekniske er på plass hos TkØ og våre spesialister kan dermed enkelt delta på disse diskusjonene. Slike møter er ypperlig anledning for oss til å lære mer, dra veksler på hverandres erfaring, jobbe tverrfaglig og på den måten heve kompetansen vår, påpeker Sudbø og legger til at slike dialoger er en god måte å samarbeide enda tettere med TkNN.

Videomøtene foregår over Helsenett.