Vi søker etter en tannpleier med erfaring fra klinisk virksomhet og arbeid med forsknings- og utviklingsprosjekter. Arbeidstiden vil deles likt mellom TkØs pasientrettede virksomhet og forsknings- og utviklingsprosjekter ved TkØ. Den nyopprettede stillingen er fulltid (100%). De som ansettes i TkØ blir ansatt i Østfold fylkeskommune som er kontorfylke for TkØ.
Søknadsfrist: 19.oktober

Les hele stillingsannonsen
Gå til elektronisk søknadsskjema for stillingen ID 1942