- Bruk av bilder og film forutsetter selvfølgelig samtykke fra pasienten, og dette har vi gode, innarbeidede rutiner på, forteller klinikksjef Jon Sudbø

TkØ har laget flere opplæringsfilmer, blant annet innen TOO-behandling. I 2018 skal det lages flere filmer, spesielt på ulike rutiner på klinikk.

- Som et kompetansesenter, er det viktig at vi gjør alt riktig, og i riktig rekkefølge. Med denne konsesjonen kan vi konsentrere oss om å behandle kompliserte kasus, formidle kasus og læring til våre samarbeidspartnere og kursdeltakere, avslutter Jon.

 

Filmproduksjon hos TkØ

Filmproduksjon hos TkØ i samarbeid med Avia