Hvert år tar tobakk livet av mer enn 7 millioner mennesker.

Målet med FN-dagen er å skape oppmerksomhet om helseskadene og risikoen som nikotin medfører.

Mer om dagens markering finner du på WHO.