Dagen markeres hvert år og denne gangen er temaet riktig bruk av engangshansker. Det beste tiltaket mot infeksjoner og antibiotikaresistens er riktig utført håndhygiene. Markeringen av håndhygienedag er derfor et viktig bidrag til bedre smittevern.

Hvordan ta på engangshansker? Snurr film fra Folkehelseinstituttet (FHI).

Ønsker du å friske opp kunnskapen din om hygiene og smittevern? Ta e-kurs hos TkØ