– Det er alltid hyggelig å bli forespurt om å holde kurs, og ekstra hyggelig er det når invitasjonen kommer fra organisasjoner som er lokalisert utenfor TkØs region, sier Eirin, som innledet kvelden med en kort presentasjon av TkØ og TkØs kompetansemuligheter for tannhelsepersonell. Deretter overtok Geir for å snakke om kveldens hovedtema; oral cancer. I sitt foredrag presenterte han flere kasuistikker og ga blant annet en kort innføring i medisinsk teori før han gikk igjennom hvilke symptomer og indikatorer man bør være oppmerksom på ved undersøkelse om mulig munnkreft. Han understreket at det er ønskelig med screening av munnhulen ved alle undersøkelser, og at tannleger og tannpleiere bør være de første til å kunne påvise patologiske endringer i munnslimhinnen. Geir viste også deltakerne hvordan behandlingsforløpet foregår ved denne type kasus og hvordan henvisningsprosedyrene er. 

– Det var mye informasjon på kort tid, men vi håper at dette kurset gjør tannhelsepersonell litt mer trygg for hvordan man skal gå frem i slike situasjoner, sier Geir og påpeker at det viktigste er å henvise til spesialist i øre/nese/hals, hvis man er i tvil.