Seminaret ble åpnet av Ellen Berggren, forskningsleder ved TkV-Hordaland. Statssekretær Maria Jahrmann Bjerke fra Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) holdt innlegg om HODs forskningsstrategi innen oral helse.
Deretter var temaet helseutfordringer hos eldre, før forskerne presenterte utvalgte prosjekter ved kompetansesentrene.
Seminaret ble avsluttet med innlegg fra redaktør ved forskning.no, Nina Kristiansen, som snakket om forskningsformidling og tips til forskerne om hvordan formidle sine resultater til publikum.  - Slike seminarer er viktig, både for å vite hva mer om som skjer hos de andre, bygge nettverk og ikke minst legge til rette for enda mer samarbeid, sier TkØs forskningsleder Vibeke Ansteinsson.

TkØ takker for hyggelig og produktivt seminar.