Veilederen er omtalt på nettstedet til Helsedirektoratet 21.02.11. 

Ifølge Helsedirektoratet, har både Regjeringen og Stortinget har vært opptatt av å få slike kriterier. I tillegg har Tannlegeforeningen uttrykt ønske om gode kjøreregler knyttet til hva som er en optimal behandlingsplanlegging og et fornuftig behandlingsomfang for den enkelte pasient.

Etter at Folketrygdens regelverk for økonomisk støtte til tannbehandling (forhåndsgodkjenning) ble vesentlig endret fra og med 01.01.2008, er dette meget relevant for tannlegene.

Veilederen består av to deler:
- En kortversjon på 4 sider som kan brukes til daglig i klinikken. Den sendes ut med Den norske tannlegeforenings Tidende nr.3 2011. Den kan også bestilles fra trykksak@helsedir.no og oppgi IS-1589.
- En fullstendig versjon på 28 sider som kun foreligger i elektronisk versjon på Helsedirektoratets nettside.