Program

11:00 Omvisning hos TkØ. Enkel bevertning.

11:45 Hva er TkØ? Kort innføring med Eirin Skofterud

12:00 Kirurgiske behandlingsprinsipper og aseptikk ved kirurgiske inngrep

13:00 Kaffe/te/frukt

13:15 Diskusjon av aktuelle kasuistikker. Forbered gjerne egne kasus

14:15 Praktisk demonstrasjon av kirurgisk oppdekning og påkledning

14:45-15:00 Evaluering/avslutning

Kurset vil gi 3 timer i NTFs etterutdanningssystem.