Kontaktinformasjon

Ta kontakt ved å fylle ut og sende inn skjemaet som ligger på Viken fylkekommunes nettsider.

TkØs pasientkoordinator vil ta kontakt for videre informasjon.

Teamene tar imot pasienter alle dager.

Besøks- og postadresse: Sørkedalsveien 10A, 0369 Oslo. Se nærmere beskrivelse.