Portalen har også retningslinjer, lovregulering, veiledning for kjøp av tolketjenester og råd ved bruk av kommunikasjon via tolk.