Regjeringens mål er å redusere bruken av antibiotika i helsetjeneste med 30 prosent innen 2020. Dette for å snu utviklingen av resistente bakterier. Tiltakene i handlingsplanen er rettet mot fastleger og legevaktsleger, spesialisthelsetjenesten, tannhelsetjenesten, sykehjem og befolkningen for øvrig.

Et av tiltakene som nevnes, er Tannlegeforeningens etablering av en fagkomite som skal sørge for at de faglige retningslinjene for antibiotikabruk blir bedre kjent og at dette implementeres i tannhelsetjenesten.

Les hele saken hos regjeringen.no

Handlingsplan mot antibiotikaresistens i helsetjenesten