Kontaktinformasjon TkØ

TkØ er lokalisert på Majorstuen, Oslo.

E-post: klinikk.tko@viken.no (obs: ikke oppgi personsensitiv informasjon pr. e-post).

Telefon: 23 69 39 00 (sentralbord). Sentralbordet er åpent alle hverdager fra kl. 08.30-11.30 og 12.00-15.00.

Pasientkoordinator for TkØs TOO-tilbud er Tone Mette Brekke.

Teamene tar imot pasienter alle dager.

Besøks- og postadresse: Sørkedalsveien 10A, 0369 Oslo. Se veibeskrivelse.

TOO-behandling i Innlandet, Viken og Vestfold Telemark

 

Animasjon: Yizhak Itzchak Opphavsrett: TkØ