Testen er rettet mot tannleger og tar ca. 5-10 minutter. Målet er å øke bevisstheten hos tannleger om forskriving av antibiotika.
Det er TkØ ved Sissel Bjørntvedt som har laget testen, og innholdet er kvalitetsikret av professor Morten Enersen ved Det odontologiske fakultet, Universitetet i Oslo.

Ta testen "Forskriver du antibiotika riktig?"