Årsakene til tannbehandlingsangst er mange og én enkelt informasjonsvideo vil ikke være nok til denne pasientgruppa. Aldersspennet er også stort; en 20-åring trenger en annen tilnærming enn en 60-åring. Filmdatabasen vil derfor inneholde ca. 45 filmsnutter, hvor lengden på filmene vil variere mellom 30-120 sekunder. Databasen vil bli tilgjengelig på www.tooinfo.no.

En gruppe bestående av tannleger, tannpleier, tannhelsesekretær, psykolog og psykologspesialister utvikler filmmanuskriptene i samarbeid med prosjektets filmselskap. For å kvalitetssikre innholdet har prosjektet etablert referansegrupper. Her er tannhelsepersonell, psykologer, brukerorganisasjoner, pasienter og TOO-medarbeidere (tilrettelagt tannhelsetilbud til tortur- og overgrepsutsatte og personer med odontofobi) representert.  


Prosjekteier: Kompetansesenteret Tannhelse Midt (TkMidt)

Prosjektleder: Lena Myran, psykologspesialist, TkMidt

Hovedsamarbeidspartner: Tannhelsetjenestens kompetansesenter Øst (TkØ)
Vibeke Almaas, kommunikasjonsrådgiver TkØ

Prosjektgruppen:
TkMidt
TkØ
Faggruppen TOO-prosjektet
Landsforeningen mot seksuelle overgrep (LMSO), avd. Trøndelag
Norsk forening for odontofobi (NOFOBI)
To Sølvmynter (filmselskap)

Prosjektperiode: 2020-2021

Finansiering: Stiftelsen Dam. Midlene er søkt gjennom Rådet for psykisk helse.