Prosjekttittel: Tenner med endodontisk sykdom

Om prosjektet: Målet var å kartlegge forekomst av diagnostiserte tenner med endodontisk sykdom i Norge, sannsynlig årsak til sykdommen, behandling, kostnadsnivå samt om behandlingen henvises. Prosjektet gjennomførte en anonym spørreskjemaundersøkelse blant tannleger.

Prosjekteier: TkØ

Prosjektleder: Tiril Willumsen, Universitetet i Oslo (UiO), Det odontologiske fakultet. 

Finansiering: TkØ

Prosjektmedarbeidere:
Gilberto Debelian
Nina Wiencke Gerner
Erik Winsnes Lange
Lars M. Døving
Johan Ulstad
Ingela Pedersen, Norsk Endodontiforening
Sissel Bjørntvedt, TkØ

Publikasjoner:
Poster ESE Biennial congress in Rome, sept. 2011
Endodontisk sykdom hos pasienter som oppsøker allmentannleger i Norge,  Artikkel  i Nor Tannlegeforen Tid. 2013; 123: 254–7