Blant deltakerne var det både tannleger, tannpleiere, tannhelsesekretærer og folkehelserådgivere i tillegg til fylkestannleger, klinikkledere og representanter fra Helsedirektoratet. Tema for seminaret var sosial ulikhet med hovedfokus rettet mot barn og de med ruslidelser.

Meldeplikt til barnevern

En av foredragsholderne var folkehelserådgiver i Hedmark, Hilde A. Søberg. Med tittelen «Hvor gode er vi egentlig – Tannhelse + barnevern= sant?» i sitt foredrag rettet Søberg blikket mot tannhelsepersonells meldeplikt, hvor hun også påpekte hvor viktig det er at tannhelsepersonell har kunnskap om mishandling og omsorgssvikt blant barn. Søberg understreket også tannhelsepersonells behov for å vite mer om hvordan barnevernet jobber. Dette ble også bekreftet av etterforskningsleder Kåre Svang fra Kripos, som i sitt foredrag også pekte på betydningen av tannhelsepersonells unike posisjon til kontakt med barn for å melde om mulig om omsorgssvikt. Han minnet også om at tannhelsepersonell kan kontakte politi ved akutt situasjon.

- Ingen andre skal overprøve din bekymring for barn, minnet klinikkleder Eline Juel Bjørkevik om, som i sitt foredrag representerte Helsedirektoratet, og som også viste hvor viktig det er at tannhelsepersonell sender inn melding til barnevernet ved bekymring. Hun orienterte også om arbeidet med de kommende retningslinjene for tannhelsetjenester for barn og unge. Første del av dette arbeidet er ute på høring med høringsfrist 20. mars.

Å møte ruspasienter

Siste del av seminaret var rettet mot ruspasienter, hvor blant Rune Sundt, opplæringskonsulent fra Fossumkollektivet, snakket om hvordan tannhelsepersonell kan møte pasienter med rusavhengighet.

- Målet er å møte pasienten på en slik måte at vedkommende føler seg sett, sa Sundt og viste til at det å bli misforstått kan føre til at pasienten avviser behandling eller trekker seg tilbake. Professor Lars Lien ved Nasjonalt kompetansesenter for ROP-lidelser, kombinasjon av rus og lidelser, gikk i sitt foredrag nærmere inn på sammenhengen mellom rus og psykiske lidelser.

Claes T. Næsheim. Foto: Norsk Tannvern
Styreleder Claes T. Næsheim. Foto: Norsk Tannvern

Nytt seminar i 2019

- Vi er godt fornøyd med seminaret sier styreleder for Norsk Tannvern, Claes T. Næsheim, og legger til at årets fokus på bar­­nevern og rus i et tannhelseperspektiv er svært viktige temaer. Han er derfor glad for engasjerte tilbakemeldinger fra deltakere etter seminaret, som bekrefter at årets temaer er etterspurte og viktige for tannhelsepersonell.

Neste seminar er i 2019 og Næsheim viser til at valg av tema fortsatt vil være om sosial ulikhet, i tråd med NTvs strategiseminar. Et aktuelt tema for 2018 kan være fengselsinnsattes tannhelse, sier Næsheim, men legger til at det foreløpig ligger litt frem i tid og at kommunereformen også kan virke inn på vinklingen av neste seminars agenda og innhold.

Se hele programmet og presentasjonene hos Norsk Tannvern.