Prosjekttittel: Tannlegers behandlingsvalg ved karies og mineraliseringsforstyrrelser hos barn

Om prosjektet: Hensikten med restaurering av tenner er å erstatte manglende eller skadet tannsubstans. Behov for restaureringer hos barn og unge skyldes hovedsakelig karies og/eller emaljeutviklingsforstyrrelser. Det kan i mange tilfeller være flere aktuelle behandlingsalternativer, teknikker og materialer å velge mellom; avhengig av ulike faktorer relatert til pasienten, tannen og materialet. Det finnes imidlertid få opplysninger fra de nordiske landene om tannlegers behandlingsmetoder og materialer ved behandling av karies og mineraliseringsforstyrrelser hos barn og unge.
Undersøkelsen består av et elektronisk spørreskjema, som blir gitt til offentlig ansatte tannleger i alle fylkeskommuner gjennom tannhelsetjenestens kompetansesentre.

Mål: Å kartlegge hvilke behandlingsmetoder og materialer som norske tannleger bruker ved behandling av karies og mineraliseringsforstyrrelser hos barn og unge. I tillegg vil studien kartlegge kunnskap om enkelte behandlingsalternativer ved disse tilstandene.

Prosjekteier: Tannhelsetjenestens kompetansesenter Øst (TkØ)

Prosjekttype: Forskningsprosjekt

Prosjektleder: Marte-Mari Uhlen, forsker TkØ

Samarbeidspartnere:

Medarbeidere:

Prosjektperiode: 2017-2019