Om prosjektet
Til tross for at tannleger har mye kunnskap om barns munnhelse, har det vært lite oppmerksomhet mot tannhelsetjenestens rolle i å oppdage og forhindre vold og overgrep. Målet med prosjektet OrChid (Oral health care services for Children victims of violence and sexual abuse -Focusing on the clinical forensic dental examinations) er å sikre at tannhelsetjenesten tidlig kan identifisere vold og overgrep samt gi god behandling og oppfølging av de sårbare barna.  

Formål
Kunnskapen som utvikles i OrChid skal være med på å:
1. sikre tidlig identifisering av vold og seksuelle overgrep mot barn på tannklinikker
2. sikre pålitelig klinisk rettsmedisinsk tannundersøkelse
3. sikre god oppfølging og tannhelsehjelp til barn og ungdom i sårbare livssituasjoner.

Prosjekteier
TkØ

Prosjektleder
Ewa Hovden, seniorforsker TkØ

Samarbeidspartnere:

 • Sørlandet sykehus HF (SSHF)
 • OsloMet, Universitetet i Agder
 • Karolinska Institutet
 • Den offentlige tannhelsetjenesten i Agder
 • Statens Barnehus Kristiansand
 • Statens Barnehus Tromsø
 • Tannhelsetjenestens kompetansesenter Nord-Norge (TkNN)

Prosjektgruppe:

 • Ewa Hovden (TkØ)
 • Unni Mette Stamnes Köpp (SSHF)
 • Gunn Astrid Baugerud (OsloMet)
 • Miriam Sinkerud Johnson (Oslo Met)
 • Liv Fegran (UiA)
 • Therese Kvist (Karolinska Institutet)
 • Terje Andersen (Agder fylkeskommune)
 • Anne Lise Farstad (Statens Barnehus Kristiansand)
 • Monica Langgård (Statens Barnehus Tromsø)
 • Eva Lindgren (TkNN)
 • Josefine Halbig (TkNN)

Prosjektperiode
2021-2025

Finansiering
Norges forskningsråd (NFR)
Presentasjon av prosjektet i NFRs prosjektbank:
OrChid -Oral health care services for Children victims of violence and sexual abuse -Focusing on the clinical forensic dental examinations

Nettside
www.tannbarnehus.no

Kontaktperson
Ewa Hovden, seniorforsker TkØ