Målet med prosjektet Orchid (Oral health care services for Children victims of violence and sexual abuse - Focusing on the clinical forensic dental examinations) er å sikre at tannhelsetjenesten tidlig kan identifisere vold og overgrep og yte behandling og oppfølging av barna.  

Les om prosjektet på www.tannbarnehus.no