Om prosjektet
Vold og overgrep mot barn er et stort folkehelse- og velferdsproblem. Effekten av vold og overgrep på den orale helsen til utsatte barn er et lite utforsket området. De få studiene som finnes pr i dag viser likevel at barn med volds- og overgrepserfaringer har dårligere munnhelse enn befolkningen generelt. Det er også grunn til å tro at dårlig oral helse hos barn i sårbare livssituasjoner har en negativ effekt på deres generelle helse og deres livskvalitet. Til tross for at tannleger har mye kunnskap om barns munnhelse, har det vært lite fokus på tannhelsetjenestens rolle i å oppdage og forhindre vold og overgrep. Målet med prosjektet OrChid er å sette fokus på tannhelsetjenesten og sikre tidlig identifisering av vold og overgrep på tannklinikken samt god behandling og oppfølging av de sårbare barna.

Formål
Kunnskapen som utvikles i OrChid skal være med på å:
1. sikre tidlig identifisering av vold og seksuelle overgrep mot barn på tannklinikker
2. sikre pålitelig klinisk rettsmedisinsk tannundersøkelse
3. sikre god oppfølging og tannhelsehjelp til barn og ungdom i sårbare livssituasjoner.

Prosjekteier
TkØ

Prosjektleder
Ewa Hovden, seniorforsker TkØ

Samarbeidspartnere:

 • Sørlandet sykehus HF (SSHF)
 • OsloMet, Universitetet i Agder
 • Karolinska Institutet
 • Den offentlige tannhelsetjenesten i Agder
 • Statens Barnehus Kristiansand
 • Statens Barnehus Tromsø
 • Tannhelsetjenestens kompetansesenter Nord-Norge (TkNN)

Prosjektgruppe:

 • Ewa Hovden (TkØ)
 • Unni Mette Stamnes Köpp (SSHF)
 • Gunn Astrid Baugerud (OsloMet)
 • Miriam Sinkerud Johnson (Oslo Met)
 • Liv Fegran (UiA)
 • Therese Kvist (Karolinska Institutet)
 • Terje Andersen (Agder fylkeskommune)
 • Anne Lise Farstad (Statens Barnehus Kristiansand)
 • Monica Langgård (Statens Barnehus Tromsø)
 • Eva Lindgren (TkNN)
 • Josefine Halbig (TkNN)

Prosjektperiode
2021-2025

Finansiering
Norges forskningsråd (NFR)
Presentasjon av prosjektet i NFRs prosjektbank:
OrChid -Oral health care services for Children victims of violence and sexual abuse -Focusing on the clinical forensic dental examinations

Nettside
www.tannbarnehus.no

Kontaktperson
Ewa Hovden, seniorforsker TkØ