Prosjekttittel: Kartlegging av tannhelse og behandlingsbehov blant et utvalg av personer i NAVs kvalifiseringsprogram (KVP).

Om prosjektet: Kartlegging av behandlingsbehovet og kostnadsberegne behandlingstilbudet til gruppen i tillegg til å avdekke eventuell HELFO-refusjon og antall deltakere, som tidligere har fått dekket tannbehandling gjennom NAV.

Prosjekttype: Oppdragsprosjekt

Finansiering: Helsedirektoratet

Prosjektperiode: Juni 2015 - juni 2016

Prosjektleder og kontaktperson: Line Chr. Schrøder Karlsen.