Den nest største posten er helserefusjoner som skyldes periodontitt som utgjør ca 25 % av det totale refusjonsbeløpet. Dette gjelder både for 2010 og for første halvår 2011. Andelen av periorefusjonene som går til rehabilitering er ca 60 % og viser en svak stigning så langt i 2011. Tannbehandling på grunn av patologisk tap av tannsubstans ved attrisjon/erosjon står for ca 8 % av refusjonene, og tannbehandling hvor innslagspunktet er hyposalivasjon for ca 5 %. Ingen av de øvrige innslagspunktene overstiger 3 %.