Prosjekttittel: Tannlegers og tannpleieres kunnskap om orofacial granulomatose (OFG)

Mål: Kartlegge kunnskapsnivå på en sjelden diagnose, OFG. 

Prosjekteier: Tannhelsetjenestens kompetansesenter Sør (TkS)

Prosjekttype: Forskningsprosjekt

Prosjektleder: Anne Skaare (TkS)

Medarbeider: Ewa Sz. Hovden, forsker TkØ

Samarbeidspartner: Universitetet i Oslo (UiO), Det odontologiske fakultet

Prosjektperiode: 2014-2018