I dag var det Nasjonal Lanseringskonferanse for pakkeforløpet for psykisk helse og rus.

Konferansen ble åpnet av statsminister Erna Solberg, som i sitt innlegg understreket betydningen av brukermedvirkning for å bedre kvaliteten på tjenestene, forbedre samhandlingen mellom fastleger og kommune- og spesialisthelsetjenesten. Statsministeren viste til at pakkeforløpet er et viktig verktøy for å organisere tjenestene bedre, uavhengig av hvor du bor og hvilken lidelse du har.

Helseminister Bent Høie påpekte i sitt innlegg til pasientens behov for forutsigbarhet og at pakkeforløpet innebærer at pasienten skal få vite hva som skjer, når det skjer og hvem som har ansvaret. Hver pasient vil få sin egen koordinator, som skal være pasientens kontaktperson, og sørge for at pasienten ikke må vente unødvendig og at det er kontinuitet i behandlingen. 

Oral helse i pakkeforløpet

Pakkeforløpet viser til at alle som har psykiske lidelser og/eller rusmiddelproblemer bør regelmessig følges opp av tannhelsepersonell. I hovedsak er det tannhelsepersonell som kaller inn pasientene til oppfølging, men dette bør skje i samarbeid med behandlingsansvarlig for pasienten.

Rådgiver Line Schrøder Karlsen fra TkØ har deltatt i arbeidet med oral helse i pakkeforløpet, og er svært fornøyd med at oral helse har blitt en viktig del i forløpet. - Det er fantastisk at vi har fått inn det vi ønsket i pakkeforløpene, sier Line og påpeker at tannhelse nå skal inkluderes i all kartlegging av pasienten.

Pasienter kan henvises til de tre første pakkeforløpene fra 1. januar 2019. Det er til sammen seks pakkeforløp.

Pakkeforløpet psykisk helse og rus