Prosjekttittel: Tannbehandlingstilbud til og tannhelseforhold hos rusmiddelmisbrukere og personer med kvalifiseringsstønad fra NAV.

Prosjekttype: Utredningsoppdrag for Helsedirektoratet

Prosjektleder: Line Chr. Schrøder Karlsen

Finansiering: Helsedirektoratet

Publikasjoner: