Hvem gjelder tilbudet for?

Narkose er et hjelpemiddel til å gjennomføre tannbehandling. Det er et tilbud som gjelder for pasienter hvor tannhelsepersonell har vurdert at pasienten ikke kan klare å gjennomføre den planlagte tannbehandlingen i våken tilstand. Tilbudet om tannbehandling i narkose gjelder for pasienter i ASA klasse 1 og 2 (funksjonsfriske pasienter).

Hvem kan henvise?

Vi tar imot henvisninger fra tannpleiere, tannleger og tannlegespesialister i offentlig og privat tannhelsetjeneste.

Hva skal henvisningen inneholde?

Last ned vår henvisningsrutine her.

Hvor sender du henvisningen?

Henvisning sendes til TkØ pr.post:

Tannhelsetjenestens kompetansesenter Øst (TkØ)
Sørkedalsveien 10A
0369 Oslo

Har du spørsmål?

Kontakt oss på e-post tko-klinikk@ostfoldfk.no (obs: ikke oppgi personsensitiv informasjon pr. e-post) eller på telefon 23 69 39 00 (sentralbord).