Tannbehandling i narkose innebærer at pasienten sover når tannbehandlingen foregår. Medikamentene for narkose tilføres intravenøst. Under narkoseprosedyren overvåkes hjerneaktivitet, lunge og kretsløpsfunksjon.

TkØ har eget narkoseutstyr og har samarbeidsavtale med legefirmaet Aneste, som bistår med anestesilege og anestesisykepleier, som arbeider etter Norsk Anestesiologisk forening sine retningslinjer. Tannbehandlingen utføres av TkØs egne tannleger i våre lokaler.

De vanligste årsakene til å benytte narkose er:

  • sterk tannlegeskrekk (odontofobi)
  • særdeles kraftig brekningsrefleks
  • visse medisinske tilstander som gjør det vanskelig med vanlig tannbehandling

Hvem gjelder tilbudet for?

Narkose er et hjelpemiddel til å gjennomføre tannbehandling. Det er et tilbud som gjelder for pasienter hvor tannhelsepersonell har vurdert at pasienten ikke kan klare å gjennomføre den planlagte tannbehandlingen i våken tilstand. Tilbudet om tannbehandling i narkose gjelder for pasienter i ASA klasse 1 og 2 (funksjonsfriske pasienter).

Hvem kan henvise?

Vi tar imot henvisninger fra tannpleiere, tannleger og tannlegespesialister i offentlig og privat tannhelsetjeneste.

Hva skal henvisningen inneholde?

Last ned vår henvisningsrutine her.

Hvor sender du henvisningen?

Henvisning sendes til TkØ pr.post:

Tannhelsetjenestens kompetansesenter Øst (TkØ)
Sørkedalsveien 10A
0369 Oslo

Har du spørsmål?

Kontakt oss på e-post tko-klinikk@ostfoldfk.no (obs: ikke oppgi personsensitiv informasjon pr. e-post) eller på telefon 23 69 39 00 (sentralbord).