Programmet kan brukes av:

  • pleiepersonell

  • pleiepersonell i samarbeid med tannhelsepersonell

  • tannhelsepersonell i forbindelse med opplæring av pleiepersonell i munnstell

Tann- og munnstell i sykepleien (eksternt nettsted)