Åpningstid i sommer

Klinikken er stengt i uke 29 og uke 30, det vil si f.o.m 17. juli t.o.m 28. juli.

Utover disse to ukene har spesialisttannklinikken ordinære åpningstider.

TkØs TOO-team har stengt i fire uker, det vil si uke 28, 29, 30 og 31 (f.o.m 10. juli t.o.m 4. august).

 

Våre behandlingstilbud

TkØ er henvisningsinstans. Du finner følgende behandlingstilbud hos vår spesialisttannklinikk:

Vi jobber tverrfaglig og utvider stadig behandlingstilbudene. I tillegg til å henvise kan du også kontakte oss for å få praktiske råd og veiledning ved pasientbehandling.

Klinikksjef er Jon Sudbø.

 

Kontaktinformasjon

  • E-post: tko-klinikk@ostfoldfk.no (obs: ikke oppgi personsensitiv informasjon pr. e-post)

  • Telefon: 23 69 39 00 (sentralbord)