Formålet med et pakkeforløp er å organisere tjenestene bedre, uavhengig av hvor man bor og hvilken lidelse man har. I dag er det til sammen seks ulike forløp, og tannhelse skal kartlegges i alle disse.

Pakkeforløpet psykisk helse og rus viser til at alle som har psykiske lidelser og/eller rusmiddelproblemer bør regelmessig følges opp av tannhelsepersonell. Forløpet anbefaler at en behandlingsansvarlig eller en behandlingsinstitusjon først tar kontakt med tannhelsetjenesten på vegne av brukeren. Deretter vil det i hovedsak være tannhelsepersonell som kaller inn pasientene for videre oppfølging, men forløpet anbefaler at dette bør skje i samarbeid med behandlingsansvarlig for pasienten.

Pakkeforløpet innebærer ikke nye rettigheter for brukeren, men et slikt verktøy gjør det mulig for at flere brukere får benyttet seg av sine tannhelserettigheter og sikre god tannbehandling og bedre muligheter for å ivareta tannhelse sin.

På nettsidene til Helsedirektoratet finner du mer informasjon om pakkeforløpene.