Den siste tiden har det vært en del diskusjon i media fordi pasienter med tannlegeskrekk fra 2018 ikke lenger får HELFO refusjon ved tannbehandling hos privat tannlege. I stedet er det lagt opp til at pasienter med sterk tannlegeskrekk, kan få behandlet angsten sin og gjenopprettet et akseptabelt tannsett gjennom et offentlig tilbud, slik at de deretter blir i stand til å mestre tannbehandling hos sin tannlege.

Vi har skrevet en artikkel i forskning.no hvor du kan lese om behandlingsforløpet i TOO med en pasient som vi har kalt «Pia». Med Pia sin historie ønsker vi å vise kompleksiteten i den tverrfaglige behandlingen, og forklare noen av utfordringene pasientene har. Det har tatt tid å bygge opp tilbudet og få erfaringer om effektive behandlingsmetoder, og tilbudet utvikles stadig. Mange av pasientene er i en sårbar livssituasjon og dette tilbudet gir dem et stort løft gjennom det å mestre noe som tidligere var helt uhåndterbart, og at de endelig kan ivareta sin egen tannhelse.

Slik ble "Pia" kvitt tannlegeskrekken - på forskning.no