Her har vi valgt å se på noen av de systemiske sykdommene som har en kobling med periodontitt. Men mange andre sykdommer, som for eksempel Alzheimer, kronisk nyresvikt, leddgikt, metabolsk syndrom og sykdommer som involverer immunsuppresjon, er også relevant med hensyn til forekomst og behandling av periodontitt. De omtales likevel ikke i dette kurset på grunn av plasshensyn.

Målgruppen for kurset er tannleger og tannpleiere, og kurset tar ca. 15-20 minutter å gjennomføre. Underveis vil det være noen oppgaver.

Kurset er basert på vitenskapelig litteratur.
Her finner du referanselisten til kurset.
Referanselisten som pdf-fil.
 

Kursinnhold

  • hvordan defineres periodontitt
  • sammenhengen mellom periodontitt og allmennhelse
    • medfødte sykdommer
    • periodontitt og diabetes
    • periodontitt og hjerte- og karsykdommer
  • konsekvenser
  • tverrfaglig samarbeid

 

Start kurset
Sammenhengen mellom periodontal helse og allmennhelse
 

TKØ__Oversikt med tekst - Maziar_450x311.png

Illustrasjon: Avia/Frida Solvang