Forskningslederne ved de seks ROKene har sammen tatt initiativ til å danne GERONETT, et nasjonalt forskningsnettverk, med mål om å:

1. samordne og øke forskningsaktiviteten på gerodontologi (oral helse hos eldre).

2. øke kompetansen og bevisstheten om viktigheten av oral helse i andre helsetjenesteområder, både innen forskning, utdanning og i praksisfeltet, og slik tilrettelegge for tverrfaglige prosjekter.

 

Det er i dag et stort fokus på forskning og tiltak som skal gi befolkningen flere sunne år og tilrettelegge for en god alderdom.

-Dessverre har oral helse i altfor liten grad vært inkludert i denne satsingen, og vi vet lite om utviklingen i oral helse, om behandlingsbehov og om hvordan oral helse ivaretas hos pleietrengende eldre, forteller forskningsleder Vibeke Bull hos regionalt odontologisk kompetansesenter – Rogaland (ROK-ROG).

-Vi håper at dette nettverket skal bidra til å løfte kvaliteten til forskningssvake områder og utvikle samarbeid mellom forskere, fortsetter Bull. - Det skal også sørge for god tjenestekvalitet til eldre med kroniske og sammensatte lidelser, og fremme elektronisk samhandling og samarbeid på tvers av profesjoner og sektorer.

- Vi vil nå kartlegge nasjonale og internasjonale miljøer som er relevante for gerodontologi og invitere disse til å delta i nettverket og symposiene vi skal arrangere, sier Ansteinsson.

Dette er første gangen ROKene har sendt inn en felles søknad til NFR, og det er første gangen ROKene har fått tildelt midler fra NFR.

- Det er ikke tvil om at sammen er vi sterkere! Vi har kommet gjennom et trangt nåløye hos NFR, så dette skal vi feire litt her på TkØ, avslutter en glad Ansteinsson.